Курсове по английски език за Студенти и работещи

Курсове по английски език за Студенти и работещи:

  • Pre-Elementary – Два пъти седмично по 2 ½ уч. часа
  • Elementary – Два пъти седмично по 3 уч. часа
  • Pre-Intermediate – Два пъти седмично по 3 уч. часа
  • Intermediate – Два пъти седмично по 3 уч. часа
  • Upper-Intermediate – Два пъти седмично по 3 уч. часа

We explain

Elementary to Upper Intermediate – С помощта на екип от преподаватели и методисти, езикова школа Арина създава няколко курса за работещи и студенти (18+). Спрямо европейската езикова рамка тези курсове покриват нивата Elementary, Pre- Intermediate, Intermediate and Upper-Intermediate. Учебният процес е интерактивен, целта ни е постигане на максимални практически резултати приложими във всяка делова ситуация. Графикът и честотата на занятията се определят спрямо свободното време на курсистите.